Prindi
Avalehele

Juunika Õppekeskuse koolituskalender

Haapsalu

27.03.2015Kulude hüvitamine, vahendus ja arvetega seotud maksuprobleemid
01.04.2015Põhjalik ülevaade töölepingutest, VÕS lepingutest ja teistest tööd korraldavatest dokumentidest
06.04.2015 - 08.04.2015Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)
06.04.2015Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus
21.04.2015Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute koolitus
28.04.2015 - 29.04.2015Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)
29.04.2015Esmaabi täiendõppe koolitus

Kuressaare

30.01.2015Kohaliku omavalitsuse majandusaasta aruande koostamine
27.02.2015Maksueripärade käsitlemine eelarvelistes asutustes

Narva

17.03.2015 - 19.03.2015Курсы по теме "Гигиена труда и безопасность труда" (24 часа)
17.03.2015Дополнительный курс повышения квалификации по гигиене и безопасности труда
24.03.2015 - 25.03.2015Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии (16-часовые)
25.03.2015Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи

Pärnu

27.02.2015Koosoleku korraldamine ja esinemine. Partneriks raske lapsevanem.
17.03.20151000 EUR tehingute deklareerimine, sõiduautoga seotud maksuprobleemid ning erisoodustused
26.03.2015Kulude hüvitamine, vahendus ja arvetega seotud maksuprobleemid
06.04.2015Põhjalik ülevaade töölepingutest, VÕS lepingutest ja teistest tööd korraldavatest dokumentidest
22.04.2015 - 23.04.2015Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)
23.04.2015Esmaabi täiendõppe koolitus
28.04.2015 - 30.04.2015Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)
28.04.2015Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus
23.10.2015Õpetaja: maa sool või klienditeenindaja (Õpetajatöö psühholoogilistest probleemidest kolleegilt kolleegile)

Põlva

26.08.2015Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale

Rakvere

12.02.2015Enesekontrolli tuleohutusaruande esitamine aastal 2015
16.02.2015Põhjalik ülevaade töölepingutest, VÕS lepingutest ja teistest tööd korraldavatest dokumentidest
18.02.2015 - 20.02.2015Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)
18.02.2015Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus
25.02.2015 - 26.02.2015Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)
26.02.2015Esmaabi täiendõppe koolitus
02.03.2015Maksueripärade käsitlemine eelarvelistes asutustes
03.03.2015Tuletööde tegija tuleohutusalane väljaõpe
05.03.2015Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute koolitus
06.03.2015Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale
24.03.2015Kulude hüvitamine, vahendus ja arvetega seotud maksuprobleemid

Tallinn

03.02.2015Курсы для лиц, ответственных за написание самоотчета по пожарной безопасности и проведение общей эвакуации на объекте
05.02.2015Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale
05.02.2015Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute koolitus
06.02.2015Tuletööde tegija tuleohutusalane väljaõpe
10.02.2015 - 12.02.2015Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)
11.02.2015Enesekontrolli tuleohutusaruande esitamine aastal 2015
12.02.2015 - 13.02.2015Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии (16-часовые)
13.02.2015Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи
13.02.2015Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus
17.02.2015 - 18.02.2015Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)
18.02.2015Esmaabi täiendõppe koolitus
25.02.2015 - 26.02.2015Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)
25.02.2015Дополнительный курс повышения квалификации по гигиене и безопасности труда
25.02.2015 - 27.02.2015Курсы по гигиене и безопасности труда (24 часа)
26.02.2015Esmaabi täiendõppe koolitus
03.03.2015 - 04.03.2015Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии (16-часовые)
04.03.2015Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи
06.03.2015Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori väljaõpe
10.03.2015Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus
11.03.2015 - 13.03.2015Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)
16.03.2015Õpetaja: maa sool või klienditeenindaja (Õpetajatöö psühholoogilistest probleemidest kolleegilt kolleegile)
17.03.2015 - 18.03.2015Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)
18.03.2015Esmaabi täiendõppe koolitus
20.03.2015Õpetaja: maa sool või klienditeenindaja (Õpetajatöö psühholoogilistest probleemidest kolleegilt kolleegile)
20.03.2015Esmaabi täiendõppe koolitus
25.03.2015Äriühendused ja konsolideeritud aruanded
01.04.2015 - 02.04.2015Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии (16-часовые)
02.04.2015Esmaabi täiendõppe koolitus
02.04.2015Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи
07.04.2015Курсы для лиц, ответственных за написание самоотчета по пожарной безопасности и проведение общей эвакуации на объекте
08.04.2015Tuletööde tegija tuleohutusalane väljaõpe
14.04.2015 - 16.04.2015Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)
14.04.2015Безопасность при выполнении огневых работ
17.04.2015Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus
21.04.2015 - 22.04.2015Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)
22.04.2015Esmaabi täiendõppe koolitus
28.04.2015Дополнительный курс повышения квалификации по гигиене и безопасности труда
28.04.2015 - 30.04.2015Курсы по гигиене и безопасности труда (24 часа)
05.05.2015 - 08.05.2015Asbesti lammutustööde koolitus
05.05.2015Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute koolitus
11.05.2015Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus
12.05.2015 - 13.05.2015Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии (16-часовые)
13.05.2015Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи
13.05.2015 - 15.05.2015Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)
19.05.2015 - 20.05.2015Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)
20.05.2015Esmaabi täiendõppe koolitus
22.05.2015Esmaabi täiendõppe koolitus
02.06.2015 - 03.06.2015Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)
02.06.2015Курсы для лиц, ответственных за написание самоотчета по пожарной безопасности и проведение общей эвакуации на объекте
03.06.2015Esmaabi täiendõppe koolitus
03.06.2015Безопасность при выполнении огневых работ
16.06.2015Дополнительный курс повышения квалификации по гигиене и безопасности труда
16.06.2015 - 18.06.2015Курсы по гигиене и безопасности труда (24 часа)
23.06.2015 - 26.06.2015Asbesti lammutustööde koolitus
23.10.2015Koosoleku korraldamine ja esinemine. Partneriks raske lapsevanem.

Tartu

29.01.2015Enesekontrolli tuleohutusaruande esitamine aastal 2015
30.01.2015Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus
06.02.2015 - 08.02.2015ADR (ohtlike ainete vedu) põhikoolitus (vedu madelautoga)
07.02.2015 - 08.02.2015ADR (ohtlike ainete vedu) korduskoolitus (kehtiva tunnistuse alusel)
09.02.2015Exceli edasijõudnute koolitus
10.02.2015Tuletööde tegija tuleohutusalane väljaõpe
11.02.2015Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute koolitus
16.02.2015 - 17.02.2015Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)
17.02.2015Esmaabi täiendõppe koolitus
18.02.2015 - 20.02.2015Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)
19.02.2015Maksueripärade käsitlemine eelarvelistes asutustes
25.02.2015Exceli baaskoolitus
25.02.2015Maksuarvestuse eripära ja omakapitali väljamaksete maksustamine
26.02.2015Esmaabi täiendõppe koolitus
27.02.2015Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus
03.03.2015Põhjalik ülevaade töölepingutest, VÕS lepingutest ja teistest tööd korraldavatest dokumentidest
04.03.2015Kulude hüvitamine, vahendus ja arvetega seotud maksuprobleemid
05.03.2015Praktiline koolitus kaasaegsest puhastusteenindusest puhastusteenindajale
09.03.2015Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori väljaõpe
11.03.2015Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale
13.03.20151000 EUR tehingute deklareerimine, sõiduautoga seotud maksuprobleemid ning erisoodustused
16.03.2015Erisoodustuste ja ettevõtlustega mitteseotud kulude maksuprobleemid
17.03.2015Õpetaja: maa sool või klienditeenindaja (Õpetajatöö psühholoogilistest probleemidest kolleegilt kolleegile)
17.03.2015Esmaabi täiendõppe koolitus
18.03.2015 - 20.03.2015Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)
19.03.2015Õpetaja: maa sool või klienditeenindaja (Õpetajatöö psühholoogilistest probleemidest kolleegilt kolleegile)
23.03.2015Kinnisvara ja liisingtehingute maksukäsitlus
24.03.2015 - 25.03.2015Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)
26.03.2015WordPressiga kodulehe valmistamise koolitus
26.03.2015Äriühendused ja konsolideeritud aruanded
27.03.2015Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus
14.04.2015Tuletööde tegija tuleohutusalane väljaõpe
15.04.2015Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute koolitus
20.04.2015 - 21.04.2015Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)
22.04.2015 - 24.04.2015Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)
28.04.2015Esmaabi täiendõppe koolitus
29.04.2015Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus
14.05.2015Esmaabi täiendõppe koolitus
15.05.2015Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale
18.05.2015 - 19.05.2015Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)
20.05.2015 - 22.05.2015Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)
29.05.2015Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus
02.06.2015Tuletööde tegija tuleohutusalane väljaõpe
03.06.2015Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute koolitus
10.06.2015 - 11.06.2015Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)
15.06.2015Esmaabi täiendõppe koolitus
17.06.2015 - 19.06.2015Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)
20.10.2015Koosoleku korraldamine ja esinemine. Partneriks raske lapsevanem.

Valga

27.02.2015Praktiline koolitus kaasaegsest puhastusteenindusest puhastusteenindajale
06.03.2015Kulude hüvitamine, vahendus ja arvetega seotud maksuprobleemid
09.03.2015Põhjalik ülevaade töölepingutest, VÕS lepingutest ja teistest tööd korraldavatest dokumentidest
10.03.2015 - 11.03.2015Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)
11.03.2015Esmaabi täiendõppe koolitus
25.03.2015Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus
25.03.2015 - 27.03.2015Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)

Viljandi

05.02.2015Enesekontrolli tuleohutusaruande esitamine aastal 2015
11.03.2015Kulude hüvitamine, vahendus ja arvetega seotud maksuprobleemid
16.03.2015 - 18.03.2015Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)
16.03.2015Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus
30.03.2015 - 31.03.2015Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)
31.03.2015Esmaabi täiendõppe koolitus

Võru

02.02.2015 - 04.02.2015Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)
02.02.2015Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus
10.02.2015 - 11.02.2015Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)
11.02.2015Esmaabi täiendõppe koolitus
20.02.2015Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale

Keila vald

20.03.2015 - 21.03.2015Беседы о развитии в предприятии

üles

Juunika Koolitus OÜ reg. nr. 10835266
Telefon: (+372) 744 9600 - GSM: (+372) 5304 8424
E-post: koolitus@juunika.ee

Liitu meie uudiskirjaga:

Doit | kodulehe disain ja sisuhaldustarkvara