Prindi
Avalehele

Juunika Õppekeskuse koolituskalender

Haapsalu

02.05.2016Esmaabi täiendõppe koolitus
02.05.2016 - 03.05.2016Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)

Jõhvi

03.03.2016Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ
08.03.2016Tuletöö tegemise koolitus
28.03.2016 - 30.03.2016Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)
28.03.2016Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus
02.05.2016 - 04.05.2016Курсы по теме "Гигиена труда и безопасность труда" (24 часа)
04.05.2016Дополнительный курс повышения квалификации по гигиене и безопасности труда
07.06.2016 - 08.06.2016Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии (16-часовые)
08.06.2016Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи

Kuressaare

07.03.2016 - 09.03.2016Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)
07.03.2016Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus
12.04.2016 - 13.04.2016Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)
13.04.2016Esmaabi täiendõppe koolitus

Narva

18.02.2016 - 19.02.2016Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии (16-часовые)
19.02.2016Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи
26.02.2016Подача самоотчета по пожарной безопасности в 2016 году
10.03.2016Обучение для координаторов по безопасности на строительной площадке
14.03.2016 - 16.03.2016Курсы по теме "Гигиена труда и безопасность труда" (24 часа)
16.03.2016Дополнительный курс повышения квалификации по гигиене и безопасности труда
12.04.2016Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ
15.04.2016Общие правила гигиены питания
04.07.2016 - 06.07.2016Курсы по теме "Гигиена труда и безопасность труда" (24 часа)
27.07.2016 - 28.07.2016Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии (16-часовые)
28.07.2016Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи

Paide

13.04.2016 - 15.04.2016Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)
13.04.2016Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus
12.05.2016 - 13.05.2016Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)
13.05.2016Esmaabi täiendõppe koolitus

Pärnu

03.03.2016Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori väljaõpe
17.03.2016Tuletöö tegemise koolitus
13.04.2016 - 14.04.2016Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)
14.04.2016Esmaabi täiendõppe koolitus
10.05.2016UUS KOOLITUS! Kuidas hea teeninduse kaudu suurendada ettevõtte edukust?
19.05.2016Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale

Rakvere

17.02.2016 - 19.02.2016Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)
17.02.2016Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus
17.03.2016 - 18.03.2016Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)
17.03.2016Esmaabi täiendõppe koolitus
22.03.2016Tuletöö tegemise koolitus
29.03.2016Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale

Tallinn

16.02.2016 - 17.02.2016Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)
17.02.2016Esmaabi täiendõppe koolitus
18.02.2016Общие правила гигиены питания
18.02.2016 - 19.02.2016UUS KOOLITUS! Kahepäevane esmaabi koolitus ujulatega, basseinidega ja veekeskustega ettevõtetele
19.02.2016Курсы для лиц, ответственных за написание самоотчета по пожарной безопасности и проведение общей эвакуации на объекте
22.02.2016Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus
26.02.2016Enesekontrolli tuleohutusaruande esitamine aastal 2016
04.03.2016Töötervishoiu ja tööohutuse täiendkoolitus tervishoiuasutustele ja hoolekandeasutustele
07.03.2016Подача самоотчета по пожарной безопасности в 2016 году
08.03.2016Arenguvestlus kui igapäevane tasuta juhtimistööriist
14.03.2016Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus
15.03.2016Paber- ja digitaaldokumentide kooshaldamine. Digitaalarhiveerimine
16.03.2016 - 18.03.2016Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)
17.03.2016Обучение для координаторов по безопасности на строительной площадке
22.03.2016Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute koolitus
23.03.2016Tuletöö tegemise koolitus
23.03.2016 - 24.03.2016Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)
24.03.2016Esmaabi täiendõppe koolitus
29.03.2016Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ
02.04.2016UUS KOOLITUS! Toidualase teabe esitamine tarbijale. Toidu märgistamine.
04.04.2016 - 06.04.2016Курсы по теме "Гигиена труда и безопасность труда" (24 часа)
06.04.2016Дополнительный курс повышения квалификации по гигиене и безопасности труда
12.04.2016 - 13.04.2016Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)
12.04.2016 - 15.04.2016Asbesti lammutustööde koolitus
13.04.2016Esmaabi täiendõppe koolitus
13.04.2016UUS KOOLITUS! Enesejuhtimine ajas
14.04.2016UUS KOOLITUS! Suhtlemine "raske" patsiendiga
14.04.2016 - 15.04.2016UUS KOOLITUS! Kahepäevane esmaabi koolitus elektritöödega tegelevatele ettevõtetele
14.04.2016Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori väljaõpe
15.04.2016Tööleping – edukas koostöö või töötaja rahalised võidud
19.04.2016 - 20.04.2016Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии (16-часовые)
20.04.2016Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи
20.04.2016 - 22.04.2016Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)
26.04.2016Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus
29.04.2016UUS KOOLITUS! Kuidas hea teeninduse kaudu suurendada ettevõtte edukust?
12.05.2016Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale
17.05.2016Tööandja ja töötaja vastastikused rahalised kohustused
18.05.2016 ja 08.06.2016UUS KOOLITUS! Juhtimispsühholoogia 2-päevane moodulõpe
24.05.2016Общие правила гигиены питания
16.06.2016Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ

Tartu

15.02.2016 - 16.02.2016Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)
17.02.2016 - 19.02.2016Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)
22.02.2016Esmaabi täiendõppe koolitus
25.02.2016Meditsiinidokumentide tulemuslik haldamine
26.02.2016Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus
02.03.2016Arenguvestlus kui igapäevane tasuta juhtimistööriist
03.03.2016Enesekontrolli tuleohutusaruande esitamine aastal 2016
10.03.2016Paber- ja digitaaldokumentide kooshaldamine. Digitaalarhiveerimine
15.03.2016Töötervishoiu ja tööohutuse täiendkoolitus tervishoiuasutustele ja hoolekandeasutustele
16.03.2016 - 18.03.2016Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)
21.03.2016 - 22.03.2016Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)
23.03.2016Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale
29.03.2016Esmaabi täiendõppe koolitus
30.03.2016Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus
06.04.2016UUS KOOLITUS! Enesejuhtimine ajas
12.04.2016UUS KOOLITUS! Suhtlemine "raske" patsiendiga
13.04.2016Tööleping – edukas koostöö või töötaja rahalised võidud
14.04.2016 - 15.04.2016Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)
16.04.2016UUS KOOLITUS! Toidualase teabe esitamine tarbijale. Toidu märgistamine.
19.04.2016Esmaabi täiendõppe koolitus
20.04.2016 - 22.04.2016Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)
26.04.2016Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori väljaõpe
27.04.2016UUS KOOLITUS! Kuidas hea teeninduse kaudu suurendada ettevõtte edukust?
29.04.2016Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus
04.05.2016 ja 01.06.2016UUS KOOLITUS! Juhtimispsühholoogia 2-päevane moodulõpe
11.05.2016Tööandja ja töötaja vastastikused rahalised kohustused
17.05.2016Esmaabi täiendõppe koolitus
23.05.2016 - 24.05.2016Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)
26.05.2016Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale
13.06.2016 - 14.06.2016Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)
28.06.2016Esmaabi täiendõppe koolitus
21.07.2016Esmaabi täiendõppe koolitus

Valga

18.02.2016 - 19.02.2016Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)
19.02.2016Esmaabi täiendõppe koolitus
02.03.2016 - 04.03.2016Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)
02.03.2016Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus

Viljandi

09.03.2016 - 11.03.2016Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)
09.03.2016Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus
07.04.2016 - 08.04.2016Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)
08.04.2016Esmaabi täiendõppe koolitus

Võru

08.03.2016 - 09.03.2016Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)
09.03.2016Esmaabi täiendõppe koolitus

üles

Juunika Koolitus OÜ reg. nr. 10835266
Telefon: (+372) 744 9600 - GSM: (+372) 5304 8424
E-post: koolitus@juunika.ee

Liitu meie uudiskirjaga:

Doit | kodulehe disain ja sisuhaldustarkvara, 3d, reklaam, fotograafia