Juunika Koolitus

Üle 20 aasta koolitamiskogemust

Täiskasvanute koolitamist alustasime 1997. aastal Tartus. Alguses tegutsesime FIE-na,  2002. aastal loodi osaühing Juunika Koolitus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti. Pakume erinevaid ohutus- ja ametikoolitusi, koolitusi haridusasutustele ja raamatupidajatele, enesearengu- ja juhtimisalaseid koolitusi.

Juunika Koolitus kuulub  Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liitu,  mis toetab Eesti täiskasvanute koolituse arendamist ja kättesaadavuse tagamist ning aitab kaasa Eesti koolitusfirmade arenguks soodsa ettevõtluskeskkonna kujundamisele.

Juunika meeskonna missioon

Juunika Koolituse eesmärgiks on pikaajalise professionaalse partnerina toetada ja innustada spetsialistide, juhtide ning organisatsioonide pidevat arengut. Meil on soov ja suutlikkus pidada kliendiga koolituse kavandamisel sisulist dialoogi, mis viib mõlemapoolsete vajaduste väljaselgitamisele ning rahulolule. Koolitaja valikul on kasulik hinnata koolitajat kui organisatsiooni võimalikku arenduspartnerit. Hea arenduspartnerina oleme eneses ja oma pakutavas kindlad ning samas mõistvad kliendi eripära ja põhjendatud soovide suhtes.

6 põhjust Juunika Koolituse valimiseks

  1. Koolitajate erialane ettevalmistus ning aastatepikkused koolituste läbiviimise kogemused
  2. Koolituste läbiviimise võimekus eesti, vene ja inglise keeles
  3. Uuenduslike, ekstreemsete ning innovatiivsete õppemeetodite rakendamine
  4. Õpitava sidumine praktiliste, lektori kogemustele põhinevate eluliste näidetega silmas pidades kliendi huve ja soove
  5. Põhjalik koolitusmaterjali kasutamine koolituse eesmärgikesksete tulemuste kinnistamiseks
  6. Koolituste korraldamise kogemus rohkem kui 20 aastat