Võta ühendust

Liitu uudiskirjaga

Email again:
        

Põnevad uudised, viimased trendid, kasulikud näpunäited ja vastused meie

klientide kõige põletavamatele küsimustele.
Iga nädal otse sinu postkasti.
JUUNIKA KOOLITUS OÜ krediidireiting

© Juunika Koolitus 1997-2017
Riia 35, Tartu
Telefon: 744 9600 
GSM: 5304 8424
koolitus@juunika.ee


MTÜ Kümnes Laine


 • erinevate koolituste, huvialaringide, seminaride, teabepäevade, õpitubade, õppelaagrite, heategevusürituste jms korraldamine täiskasvanutele, lastele, lapsevanematele, puuetega inimestele, eakatele;

 • lapsevanematele suunatud ühisürituste korraldamine vastastikuseks kogemuste jagamiseks, kontaktide loomine vanemate ning erinevate erialaspetsialistide vahel;

 • MTÜ eesmärke toetavate ning MTÜ-d propageerivate trükiste, audiovisuaalsete materjalide jms ettevalmistamine, tootmine ja levitamine;

 • MTÜ eesmärke toetava majandustegevuse arendamine, koostöö teiste organisatsioonide ja üksikisikutega kõikidel tasanditel, kogemuste ja informatsiooni vahetamine, osalemine seadusloome kujundamisel;

 • toetada iga inimese õigust olla iseseisev;

 • osaleda puuetega inimesi puudutavate valdkondade tegevuses;

 • kaitsta puuetega inimeste inim-, kodaniku-, sotsiaalseid ning majanduslikke õigusi;

 • julgustada inimesi aktiivselt osalema organiseeritud ühistegevuses;

 • elu teeniva kultuuri loomine ja propageerimine ning elu teeniva kultuuri alase teadlikkuse edendamine;

 • kodanikuühiskonna ideede algatamine ja läbiviimine;

 • heategevuse algatamine ja toetamine;

 • lapsevanematele, lastele ja eakatele suunatud ürituste ja programmide korraldamine;

 • koolituste ja mitteformaalse õppimise võimaluste vahendamine ning korraldamine; perede teadlikkuse tõstmine keskkonna, säästva tarbimise, tervise, toimetulekuoskuste alal;

 • väärtustada üldinimlikke eluideaale: inimväärikust, vanemlust, kodu ja perekonda, tervislikke ja sportlikke eluviise, keskkonnateadlikku käitumist, kultuuripärandi säilitamist;

 • sõltuvuste ennetustöö kogukonnas, sealhulgas narkomaania, alkoholism, tubakas, hasartmängurlus;

 • kaasata vabatahtlikke ja spetsialiste MTÜ tegevusse.