Võta ühendust

Liitu uudiskirjaga

Email again:
        

Põnevad uudised, viimased trendid, kasulikud näpunäited ja vastused meie

klientide kõige põletavamatele küsimustele.
Iga nädal otse sinu postkasti.
JUUNIKA KOOLITUS OÜ krediidireiting

© Juunika Koolitus 1997-2017
Riia 35, Tartu
Telefon: 744 9600 
GSM: 5304 8424
koolitus@juunika.ee


Tööleping – edukas koostöö või töötaja rahalised võidud

01.01.2016
10:00 - 17:00
Tallinn, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)

129 €+km
Lektor

Merike Kalda

...on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning on töötanud töövaidluskomisjoni juhatajana 17 aastat, mistõttu omab pikaajalist kogemust tööõiguse valdkonnas ja on hästi kursis kohtupraktikaga. Alates 1997. aastast on tegutsenud täiskasvanute koolitajana Lõuna-Eestis, koolitades tööandjaid, töötajaid, töötuid ja tööotsijaid. Merike Kalda valiti 2007. aastal Võrumaa koolitajaks. Koolitatute tagasisides on teda hinnatud valdavalt maksimaalse hindega.
Sihtrühm: Juhid ning kõik personalitöö ja -arvestusega kokkupuutuvad töötajad ja kõik teised antud teemast huvitatud

Eesmärk: Antakse ülevaade olulisematest töösuhte sõlmimisega seotud toimingutest ja teemadest, selgitatakse õigusaktide nõudeid ja vaadatakse töö- ja kohtupraktikas toimuvat, arutletakse võimalike probleemide ja erinevate lähenemiste sobivuse üle. Samuti saavad osalejad lahendada mitmeid teemasse puutuvaid ülesandeid.


Käsitletavad teemad:

1. Töölepingu sõlmimise hetk ja viisid: suuline või kirjalik, tähtajatu või tähtajaline
2. Töölepingu ja võlaõigusliku (käsundus, töövõtt) lepingu eristavad tunnused
3. Tööandja teavitamiskohustus:
3.1. Töötasu: arvutamise viis, maksmise kord jne
3.2. Töö- ja puhkeaeg: tööaja arvestamine ja selle erisused (summeerimisperiood,
ületunnitöö, riigipühal töötamine jne); tööandja õigused tööajakorralduse
muutmisel
3.2. Puhkused: liigid (korraline, vanema- ja õppepuhkus), andmise kord ja perioodi
ajaline arvestus
4. Katseaja eesmärk
5. Tööandja ja töötaja vastastikused kohustused
6. Ohud tööandjale: proovipäeva rakendamine, töötasu kokkuleppe puudumine
Kohtupraktika eeltoodud küsimustes.

Õppemaht: auditoorne loeng 8 akadeemilist tundi

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)