Hooldustöötaja/põetaja täiendkoolitus - hooldusaluse vajadused ja hooldustoimingud

13.06.2017
10:00 - 17:00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Lektor

Tatjana Jušinski

On lõpetanud Tartu Meditsiinikooli ning Tartu Ülikooli, omades terviseteaduse magistri kraadi (õendusteadus). Tatjana töötab SA TÜ Kliinikumi südamekliiniku erakorralise kardioloogia osakonnas intensiivraviõena ning õppejõuna Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, lisaks esmaabikoolitajana erinevates koolitusasutustes. 2012 aastal omistati Tatjanale ka aasta õe tiitel (erakorralise kardioloogia osakond, õde).
Tähelepanu! Ühest asutusest 2-4 osaleja korral on koolitustasu soodustus -5%.  Ühest asutusest 5 ja enama osaleja korral on koolitustasu soodustus -10%.

Sihtrühm
:
Tervishoiu- ja hoolekandeasutuste töötajad, sotsiaaltöötajad, tervishoiutöötajad, hooldusõed, põetajad

Eesmärk: Anda õppijale hooldustööks vajalikud teadmised ja oskused hooldusaluse hooldamiseks.

Käsitletavad teemad:
- Hooldustöö olemus ja eetika, koostöö tähendus hoolduses
- Hooldusaluse põhivajadused
- Tervishoiuasutusega seotud infektsioonid
- Hügieen (A-ja antiseptika, kätehügieen, pindade puhastus ja desinfektsioon)
- Voodi korrastamine, voodipesu vahetamine
- Igapäevaelu toimingud
- Isikliku hügieeniga seonduvad toimingud: näo, käte pesemine, suuhügieen, intiimhügieen, keha üldpesu.
- Nahahooldus
- Lamatised, lamatiste ennetamise võimalused, riski hindamine
- Inkontinentsus, mähkmete kasutamine, stoomi hooldus jm protseduurid
- Elutähtsate näitajate (vererõhu, kehatemperatuuri, pulsi ja hingamissageduse) mõõtmine, jälgimine, kõrvalekallete tähelepanek.

Koolituse läbimisel osaleja:
1) tunneb hooldustöö olemust, eetikat;
2) teab hooldusaluse põhivajadusi;
3) järgib a- ja antiseptika reegleid;
4) teab hügieeninõudeid, oskab nendest kinni pidada;
5) oskab hooldada hooldusaluseid, läbi viia erinevaid protseduure;
6) oskab iseseisvalt rakendada oma teadmisi ning oskusi erinevates hooldustoimingutes
7) oskab elutähtsaid näitajaid mõõta, jälgida.

Koolituse maht: auditoorne loeng 8 akadeemilist tundi

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.