Klienditeenindus hooldustöötajale

20.09.2018
10:00-16:00
Rapla,  Lasteaia 5 (Rapla Keskraamatukogu)

Lektor, MSc (psühholoog)

Marju Koor

Omab koolitajana andragoogi 6. kutsetaset ning on läbinud 2014 a. suhtlemistreenerite väljaõppe. On õppejõuks erinevates kõrgkoolides ja töötab praktiseeriva psühholoogina. Lõpetas 2002 a. Tartu Ülikooli psühholoogia osakonna ning kaitses teadusmagistrikraadi 2010.a. On töötanud Eesti Maaülikoolis üliõpilaspsühholoogina ning Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õppejõu ja psühholoogina. Käesolevalt tegeleb Tartu Ülikooli õendusteaduskonnas arstitudengitele suhtlemis- ja kriisialaste teadmiste ja oskuste õpetamisega ning OÜ Jako Koolitus riskigruppi kuuluvatele noortele suunatud projektide juhtimisega. Samuti täiendab end erialaselt EMDR (Eye Movement Desentization and Reprocessing) teraapia ja suhtlemistreenerite väljaõppes.  Alates 2002. aastast on koolitajana keskendunud peamiselt tervishoiutöötajate ja pedagoogide psühholoogiaalaste teadmiste arendamisele. Tema peamisteks koolitusvaldkondadeks on suhtlemis- ja kriisipsühholoogia, stressijuhtimine ja läbipõlemise ennetamine, motiveerimine ja arengupsühholoogia.
Koolituse osavõtutasu: 75€
Koolitus toimub koostöös MTÜ-ga JK Koolituskeskus.

Koolituse eesmärgiks
teadvustada osalejatele patsiendi vastuvõetamatu käitumise põhjuseid ning õpetada suhtlemistehnikaid erinevate olukordadega toimetulekuks.

Käsitletavad teemad:

- Patsiendi haiguskäitumise tagamaad (hirm, vältimine, õpitud abitus) ja sellega toimetulek;
- Käitumismuutuste algatamine ja toetamine hooldustöötaja töös ning sihtgrupi eripäradest lähtuvalt;
- Suhtlemist takistavate tegurite teadvustamine ja vältimine suhtlemisel patsiendiga;
- Patsiendi motiveerimise võimalused nende suurema iseseisvuse taastamiseks;
- Enesekehtestamine töös patsientidega: vajaduste ja soovide väärtustamine, alla surutuse ennetamine. Toimetulek manipulatsioonide ja verbaalse agressiivsusega;
- Konfliktide lahendamine raskete patsientide (viha, agressioon, isiksusehäire jne.) nende lähedaste ja kolleegidega. - - Osalejate juhtumipõhiste olukordade praktiline lahendamine;
- Lahendamatute konfliktidega toimetulek;
- Enesejuhtimine rasketes olukordades: toimetulek sisekonfliktide ning negatiivsete tunnete ja mõtetega, alla surutuse ja töömotivatsiooni langusega.

Koolituse tulemusena osaleja:
- Omab ülevaadet patsiendi haiguskäitumist mõjutavatest teguritest ja sellega kaasnevatest tagajärgedest;
- Teab hooldustöötaja rollist lähtuvalt võimalusi soovituslike käitumismuutuste algatamiseks;
- Teadvustab põhjalikumalt iseenda käitumismustreid, mis võivad tahtmatult tekitada patsiendis motivatsioonilangus ja vastupanu; oskab efektiivsemalt ennetada suhtlemistakistuste kasutamist patsiendi ja/või tema lähedastega suhtlemisel;
- Teab põhilisi kuulamistehnikaid ning suudab vähemalt ühte oma pädevuse piires rakendada.
- Mõistab selge eneseväljenduse põhimõtteid ning oskab kasutada lihtsamaid tehnikaid parema koostöö saavutamiseks patsiendi ja/või tema lähedastega.

Õppemaht:
 auditoorne loeng 7 akadeemilist tundi

Õppemeetodid: loeng, grupiarutelud, rollimängud, situatsioonianalüüsid.

Koolituse hind sisaldab:
 auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

Juunika Koolitus OÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.