MS Excel baaskoolitus

25.08.2017, 30.08.2017
10:00 - 17:00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

166 €+km
Lektor

Kayvo Kroon

On Eesti Maaülikooli sotsiaalteaduste magister, kes on kogu elu veetnud arvutitega koos. Arvutialaste koolitustega alustas juba 1990. aastal õppides tollal Tartu Ülikooli füüsikateaduskonnas. Sellele järgnesid lektori ja administreerimise aastad Primex Mentori, Fontese ja Audentese kõrgkoolide Tartu filiaalides. Aastast 2006 IT nõuniku Elva Linnavalitsuses.
Eesmärk: Anda osalejatele baasteadmised MS Exceli kasutamise oskused nii, et koolituse tulemusena oskab osaleja luua lihtsamaid arvutustabeleid, neid kujundada, sisestada lihtsamaid valemeid ja funktsioone ning kasutada lihtsamaid analüüsivahendeid. 

Sihtrühm: Asutuse juhid, andmete sisestajad, müügiinimesed, projektijuhid, raamatupidajad, finantsjuhid – kõik, kelle töö on seotud rohkemal või vähemal määral andmete sisestamisega, analüüsimisega ja/, ettevõtte rahavoogude ja raamatupidamisega.

Käsitletavad teemad:
• MS Excel tööakna ülesehitus ja põhimõisted;
• Andmete sisestamise reeglid, liikumine tabelis, tegevused töölehtedega;
• Andmevormingute sisestamine, tabeli kujundamine
• Kopeerimine, lõikamine ja kleepimine, teisiti kleepimise võimalused;
• Andmesarjade koostamise erinevad võimalused
• Valemid ja tehete järjekord;
• Lihtsamate funktsioonide kasutamine (SUM, MAX, MIN, AVERAGE, COUNT, COUNTA, TODAY, NOW .....);
• Lihtsamate analüüsivahendite kasutamine (sorteerimine, filtreerimine ja vahekokkuvõtted);
• Tabelite korrektne väljatrükk.

Koolituse tulemusena osaleja:
• oskab koostada lihtsaid tabeleid, neid kujundada ja teostada väljatrükki
• teab, kuidas sisestada valemeid ning lihtsamaid funktsioone (liitmised, loendamised, keskmised jne)
• oskab kasutada lihtsamaid analüüsivahendeid (sorteerimine, autofilter ja vahekokkuvõte)

Õppemeetodid: loeng, praktilised ülesanded koolitaja juhendamisel, iseseisev töö.
Iseseisva tööna tuleb lahendada ülesanne, mis hõlmab kõiki koolituse teemasid.


Õppemaht: 20 akadeemilist tundi, millest 16 akadeemilist tundi on auditoorset tööd ja 4 akadeemilist iseseisvat tööd 

PS! Osaleja tuleb koolitusele oma sülearvutiga. Arvutitel peaks olema vähemalt MS Excel 2007 või uuem versioon
Osalejatel peab olema arvutikasutamise oskus algtasemel.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.