Enesejuhtimine ajas

26.10.2016
10:00 - 17:00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Lektor

Mati Ruul

- koolitaja, kes on läbi viinud erinevaid juhtimis- ja meeskonnatöö koolitusprojekte rohkem kui 30 000 inimesele. Alates 2001 aasta algusest on EBS Juhtimiskoolituse Keskuse müügi, müügijuhtimise ja juhtimise partner õppejõud ning Tallinna Ülikooli lektor. On lõpetanud Helsingi Marketingi Instituudi äri- ja müügijuhtimise erialal ning täiendanud end mitmeid kordi Inglismaal, Taanis, Soomes, Prantsusmaal, Portugalis, USA-s.
TÄHELEPANU! Ühest asutusest 3 ja enama osaleja korral on koolitustasu soodustus -5%

Sihtrühm
: Ettevõtete juhid, personalijuhid ja teised spetsialistid, kes sooviksid oma aega paremini juhtida

Aeg juhib meid kui me ei soovi, ei oska juhtida, planeerida oma tegemisi ajas. Lastes ajal kulgeda omasoodu, võib ühel hetkel tajuda, et ei tule asjaajamistega toime õigeaegselt, halvimal juhul hakkavad sellele osutama ka kaastöötajad. Aga selle vastu on "rohtu" - saab õppida aega juhtima, planeerima oma tegevusi nii, et hoopis meie ise juhime aega.

Koolitusel käsitletavad teemad:
1) Sissejuhatus. Enesedistsipliini roll ajajuhtimisel.
2) Sõltumatu tahe kui eneseohjamise tööriist.
3) Oluline küsimus- millised on õiged valikud?
4) Ajamaatriks. Kvadrantide mõju inimesele.
5) Ajakorraldusteooria 4 põlvkonda.
6) Aja üle kontrolli kaotamise põhjused.
7) Ajaröövlid. Harjutus- tegevuste inventuur ajas.
8) Pareto printsiip. Parkinsoni seadus.
9) Aja üle kontrolli saavutamise võimalused.
10) Piirangud ja efektiivsus.
11) Kuidas ennast aidata?
12) Efektiivsete inimeste käitumismudel.
13) Reaktiivne ja proaktiivne käitumine.
14) Päeva kokkuvõte.

Õppemaht: auditoorne loeng koos praktiliste ülesannete, situatsioonide lahendamisega 8 akadeemilist tundi

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid, ootused jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

PS! Koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.