Esmaabi täiendõppe koolitus

25.01.2019
10:00 - 16:30
Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)

55 €+km

Inge Rumberg

Litsenseeritud esmaabiõpetaja aastast 2008. On kiirabis töötanud aastast 2008, hetkel töötab PERHi Reanimobiiliosakonnas.
Esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 80 (14.12.2000) "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord" – igas töökohas peab olema väljaõppe (16-tunnine koolitus) läbinud esmaabiandja.  Tööandja korraldab ettevõttes esmaabi andvale töötajale väljaõppe hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema määramisest.  Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga kolme aasta järel.
 EV Sotsiaalministeeriumi määrus nr 61 (24.09.2010) "Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale" sätestab, et lasteasutuse pedagoogidel ja õpetajaid abistavatel töötajatel peavad olema oskused anda lastele esmast abi.

Eesmärk: Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Käsitletavad teemad:
- Kannatanu seisundi hindamine
- Esmaabi andmise taktika
- Elustamine ja selle tehnika
- Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
- Esmaabi osutamine ajukahjustuse korral
- Verejooksu peatamise võtted
- šoki olemus ja selle tunnused
- Haavade teke
- Sidumise tehnika ja reeglid
- Kolmnurkrätiku kasutamine
- Praktiliste oskuste omandamine sidumisel
- Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus
- Luumurdudega kaasnevad ohud
- Liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused)
- Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused
- Praktiliste oskuste omandamine ja teadmiste kontroll

Koolituse läbimisel osaleja:
1) hindab kannatanu seisundit ja valib esmaabi andmise taktika
2) kasutab õigeid elustamisvõtteid
3) peatab verejooksu ja aitab šokis kannatanut
4) teab luumurdudega kaasnevaid ohtusid, oskab fikseerida kannatanud liigest
5) annab abi mürgistuste, söövituste, põletuste ja külmakahjustuste korral
6) arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega

PS! Palume osalejatel selga panna mugav riietus praktiliste ülesannete (sh elustamine) sooritamiseks.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Koolitus lõppeb testiga ning edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Õppemaht: auditoorne loeng koos praktiliste ülesannetega kokku 8 akadeemilist tundi


Koolituse hind sisaldab:
auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.
PS! Koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

Õppekava rühm: Töötervishoid ja -kaitse

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust nii eesti kui vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.