Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori väljaõpe

08.11.2018
09:00 - 16:00
Tallinn, Akadeemia tee 21/5, ruum Merkuur (Tallinna Teaduspark Tehnopol)

96 €+km
Lektor

Ants Vurma

Kogenud tööohutusalaste loengute lektor, kellel on 16 aastat töökogemust Tööinspektsioonis peaspetsialistina töötervishoiu ja tööohutuse, masinate ja seadmete ohutuse, isikukaitsevahendite turujärelevalve, arvamuste ja ettepanekute töötervishoiu ja tööohutuse alase õigusloome osas ning on osalenud Ehitusmääruse ja teiste töötervishoiu ja tööohutusalase õigusloome väljatöötamisel.
Sihtrühm: Ehituse projektijuhid, objektijuhid, tööohutuse eest vastutavad isikud, ehitusjärelvalve spetsialistid

Eesmärk: Anda teadmisi kuidas ennetada ohte ehitusplatsidel ning mida selleks teha tuleb. Ohutuse tagamiseks ja terviseriskide ennetamiseks ehitusplatsil peavad tööandjad, kelle töötajad seal töötavad ja FIE-d määrama töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori. Peatöövõtja määrab ühisel ehitusplatsil tööde tegemise ajaks kirjalikult ühe või mitu koordinaatorit. Kui peatöövõtjat ei ole määratud, siis määrab koordinaatori ehitise omanik.

Antud koolitus annab 5,7 TP. Koolituskava on hinnatud EELi Kutsekomisjoni poolt.
Täienduspunktid lisatakse tunnistustele, mis väljastatakse alates 06.02.2018 toimuvatel koolitustel.

Koordinaator on vähemalt 3-aastase ehitusalase praktilise kogemusega spetsialist, kes on läbinud ehitustööde ohutusalase väljaõppe kestusega vähemalt 8 tundi.


Määrus „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituseson kehtestatud «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» paragrahvi 4 lõike 5 alusel - "Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses"

Käsitletavad teemad:
1.Ehitusettevõtja üldkohustused töötervishoiu ja tööohutuse tagamisel
  • Tööinspektsiooni teavitamine
  • Tööohutusplaan
  • Töötajate väljaõpe
  • Tervisekontroll
2. Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevad üldnõuded ehitamisel
3. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses
  • Ohutuse korraldus ehitusplatsil
  • Tööohutuse plaan, selle ajakohastamine ja ohtlikud tööd
  • Ehitamine ja ohutuse kontrollimine
  • Ohutegurid ja ohutusnõuded
  • Kaitsevahendid ja-meetmed
  • Esmaabi
  • Välistöökohtade ohutus
  • Tellingud ja muud töövahendid
  • Lammutustöö ohutus
  • Asbestiohuga seotud tööd
  • Kõrgusest kukkumise vältimine
4. Muud töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktid, mille nõuetega peab arvestama ehitamisel
5. Levinumad rikkumised ehitusplatsidel
6. Kust leida ehitusohutuse juhendmaterjale
7. Isikukaitsevahendite (IKV) kasutamine.

Õppemaht: auditoorne loeng 8 akadeemilist tundi

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus

Koolituse hind sisaldab:
auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

PS! Koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

PS! Soovitame antud koolitust
tellida ka asutusesisese koolitusena.
Korraldame koolitust eesti ja vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa
koolituskaardi koostööpartner.